Referat fra samarbeidsmøte mellom Nord-Aurdal kommune og Nord-Aurdal Hytteforum

21. desember 2020 ble det avhold møte mellom Nord Aurdal Kommune og Nord Aurdal Hytteforum.  

I møtet ble det diskutert hva som er viktig for Fagernes og Leira, sett fra hytteeiernes side,arealplanen for Aurdalsåsen, skiløypebroer på Aurdalsåsen og NAK sin oppfølging av reguleringsplaner med tanke på bestemmelsene om begrenset bruk av utelys på hytter.

Møtereferat kan leses her