Høring VKR ny avfallshåndtering

VKR har utarbeidet plan for endring av returpunkter for levering av husholdningsavfall fra fritidsboliger.

VKR ønsker at punktene må bli færre og større, for gi mulighet for levering av avfall som blir kildesortert av fritidsinnbyggerne.

VKR har utarbeidet plan for endring av returpunkter for levering av husholdningsavfall fra fritidsboliger.

VKR ønsker at punktene må bli færre og større, for gi mulighet for levering av avfall som blir kildesortert av fritidsinnbyggerne.

Planen er lagt ut til høring på VKR sin hjemmeside her;

 

https://www.vkr.no/aktuelt/hoering-endring-returpunkter/

https://www.vkr.no/avfall-fritidsbolig/hoering-endring-returpunkter/

https://www.vkr.no/avfall-fritidsbolig/ofte-stilte-spoersmaal/

 

Høringsfrist er 7. april.

 

VKR Vi anbefaler at innspill til planen samordnes. Uttale fra en velforening vil eksempelvis vektes høyere enn uttale fra en enkelt abonnent.

 

AHF har levert høring. Høeringssvar finner du her