Pant blir ny garasje for Røde kors

8. oktober åpner Røde Kors ny garasje bygget på pant fra Aurdalsåsen. Velkommen!

Hvert år leverer hytteeiere pant i Røde Kors sine containere. I 2021 ble det levert pant for hele 430.000 kroner. Dette har muliggjort innkjøp av nytt utstyr og bygging av ny garasje for oppbevaring og lagring av nødvendig utstyr. Garasjen ligger på Bjødnaflata og eies av Nord Aurdal Røde Kors. 

8. Oktober kl: 12:00 klippes snoren for ny garasje og alle er hjertelig velkommen. Møt opp på Bjødnaflata og støtt opp om Nord-Aurdal Røde Kors 

Nord Aurdal Røde Kors gjør en viktig jobb for oss hytteeiere og besøkende til Valdres. Fortsett å levere pant og støtt opp om det viktige arbeidet Nord-Aurdal Røde Kors gjør.