AHF har levert høringssvar til samfunnsdelen

Sammfunnsdelen til Nord Aurdal Kommune har vært på høring. Aurdalsåsen Hytteforening har gitt sine innspill og  kommentarer

En arbeidsgruppe i regi av Aurdalsåsen Hytteforening med representanter fra flere vell har utarbeidet et høringssvar. AHF ønsker ikke at hytteutbygging skal gå ut over nye områder, fjellgrenser må defineres og kvalitetene som er på Aurdalsåsen må bevares. Høringssvaret oppfordrer kommunen til å heller bidra til å skape flere aktivitetsmuligheter for å få opp bruken av hyttene som allerede er her. Når samfunnsdelen er godkjent i NAK vil arbedet med arealdelen starte.

Les hele høringssvaret her

Samfunnsdelen til kommunen kan leses her