Høring NAK om Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret vedtok den 16.12.2021 oppstart av arbeid med revidering av kommuneplanens samfunnsdel, samt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel på høring og offentlig ettersyn.

Aurdalsåsen Hytteforening har blitt invitert til å komme med høringssvar og styret jobber nå med å utarbeide svar.

Forslaget til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel på høring og offentlig ettersyn finner du her

Svarfrist er 22.02.2022

Har du innspill kan dette sendes til Nils Vogt (styreleder i AHF): nilsv6149@gmail.com