Folkemøte i Aurdal om Fjellgrenser 2. september - møt opp!

Bryr du deg om utviklingen av Aurdalsåsen?

Da er det viktig at du møter på det planlagte folkemøtet.
Det er stor byggeaktivitet i åsen og det blir mindre og mindre friareal igjen. 
Det tas stadig "hull" på nye naturområder og for at vi fortsatt skal ha gleden av urørt natur er det viktig at vi engasjerer oss. 
I regi av fjellgrensenettverket avholdes folkemøte på Valdres Folkemuseum om hytteutbygging og fjellgrenser 2. september 2019.
Her blir det debatt mellom innledere, politikere og fremmøtte om hytteutbygging. Møtet innledes med busstur til Storstølen for befaring.

Vi oppfordrer alle som har en mening om utvikling av Aurdalsåsen om å møte opp og delta på folkemøtet og i debatten. 

LES MER...