Innkalling til årsmøte i AHF

Onsdag 23. mars 2016 kl. 1700

Det innkalles til årsmøte onsdag 23. mars 2016 kl. 1700 i Peisestua, Danebu kongsgård. Se vedlagte sakspapirer...

Dagsorden

 1. Styrets årsberetning
 2. Styrets årsregnskap
 3. Revisors beretning
 4. Styrets og medlemmenes fremlagte saker.
  • nnnnn
  • nnnnn
  • nnnnn
 5. Budsjett for inneværende år.
 6. Fastsetting av medlemskontingent basert på det vedtatte budsjett
 7. Valg av styreleder
 8. Valg av styre
 9. Valg av revisor
 10. Valg av valgkomité

Sakspapirer

2016.03.23 Innkalling til årsmøte i AHF
2016.03.23 Årsberetning 2015
2016.03.23 Budsjett og regnskap
2016.03.23 Revisjonsrapport 2015
2016.03.23 Valgkommiteens innstilling

VELKOMMEN!

Hilsen STYRET