2015.11.17 Innspill Kommunal Planstrategi

Brev er sendt Nord-Aurdal kommune...

Her kan du lese om vårt innspill til Kommunal Planstrategi for kommende periode fra Aurdal og Kruk Løypelag og Aurdalsåsen Hytteforening. Les mer...

Det tilhørende dokumentet for Fjell-Norges verdiskapingssenter for hytteturisme (FVH) er også vedlagt. Les mer...