2014.04.16 Innkalling til årsmøte i AHF

onsdag 16. april 2014 kl. 1700 i Peisestua, Danebu kongsgård. Se vedlagte sakspapirer...

Dagsorden:

 1. Styrets årsberetning
 2. Styrets årsregnskap
 3. Revisors beretning
 4. Styrets og medlemmenes fremlagte saker.
  • Styret skal arbeide aktivt mot etablering av snøscooterløyper i åsen (flere forslagsstillere)
  • AHF tilslutter seg Valdres Hytteforum, se forslag til vedtak
  • Skilting av veier i åsen
 5. Budsjett for inneværende år.
 6. Fastsetting av medlemskontingent basert på det vedtatte budsjett
 7. Valg av styreleder
 8. Valg av styre
 9. Valg av revisor
 10. Valg av valgkomité

Sakspapirer:

2014.04.16 Innkalling til årsmøte i AHF
2014.04.16 Årsberetning 2013
2014.04.16 Budsjett og regnskap
2014.04.16 Revisjonsrapport 2013
2014.04.16 Deltagelse i Valdres Hytteforum
2014.04.16 AHF - Skilting av veier i åsen
2014.04.16 NAK - Skilting av veier i åsen
2014.04.16 Valgkommiteens innstilling

VELKOMMEN!

Hilsen STYRET