Årsmøte 5. april kl: 1700 på Danebu

Aurdalsåsen Hytteforening inviterer til årsmøte Onsdag 5. april kl. 1700 på Danebu, tv-stuen i kjelleren.

Aurdalsåsen Hytteforening inviterer til årsmøte Onsdag 5. april kl. 1700 på Danebu, tv-stuen i kjelleren.

Innkalling kan leses her

Dagsorden vil være:

  • Behandling av årsberetning for 2022 Les her
  • Behandling av årsregnskap Les her
  • Revisors beretning Les her
  • Styrets og medlemmers fremlagte saker
  • Valg av styreleder
  • Valg av styre
  • Valg av revisor
  •  Malene Tuv Sandvik fra Danebu vil informere om utviklingen på Danebu Kongsgård og Danebu Panorama.
  • Nord-Aurdal kommune arbeider med en ny kommuneplan som innebærer ny arealplan for Aurdalsåsen. Styret ønsker å få innspill fra medlemmene på hva våre medlemmer ønsker; Hvordan ønsker hytteeierne at utviklingen på Aurdalsåsen skal skje i et lengre perspektiv; skal vi kopiere Beitostølen eller bli mer som Vaset? Vi vil gjerne høre din mening om dette spørsmålet. Møt opp på årsmøtet!  

 Har noen saker de ønsker å fremme for årsmøtet, bes de sende dette til styrets leder, Nils Vogt, nilsv6149@gmail.com .

Innkomne saker;

- Aurdalsåsen Veilag - orientering om etablering v/Kjetil Foyn, prosjektgruppa

 

Det er behov for en naturlig fornyelse av styremedlemmer i foreningen. Forslag til kandidater kan sendes til styrets leder Nils Vogt

 

Velkommen!

Styret