Årsmøte 2021 - UTSETTES!

På grunn av fortsatt det pågående utbruddet av korona viruset utsettes årsmøtet.

Årsmøtet som var planlagt avholdt 31. mars på Danebu må utsettes. AHF anser det ikke sannsynlig at vi kan gjennomføre et årsmøte som vil være i tråd med gjeldende smittevernregler. Vi planlegger Årsmøte i høstferien 2021.

AHF vil dele årsberetning og årsregnskap på vår nettside når dette er klart.

 

Mvh
Styret