Årsmøte 2020 - AVLYST!

På grunn av det pågående utbruddet av korona viruset avlyses årsmøtet.

Årsmøtet som var planlagt avholdt 8. april kl: 17 på Danebu må avlyses. Nord-Aurdal kommune har lagt ned forbud mot alle arrangementer med mer enn 15 deltagere frem til 1.6.2020. Vi gjør oppmerksom på at dette også vil gjelde årsmøtet for flere vel og vei-lag som skal avholde årsmøter i tiden fremover;  https://www.nord-aurdal.kommune.no/annet/koronavirus/

 Vi vil dele årsberetning og årsregnskap på vår nettside når dette er klart og kommer tilbake senere om vi skal gjennomføre arrangementet på et annet mulig tidspunkt. 

 

Mvh
Styret