Fjellstølknatten

Reguleringsplan for Fjellstølknatten vedtatt

Kommunestyret egengodkjente som sak 073/16 i møte 30.06.2016 denne reguleringsplanen, som gjelder endring og justering av område for skianlegg og næring/hytteområder for salg, samt omlegging av kjøreveg, skiløype og parkeringsplass i område sørøst for Danebu.

Se vedlagte dokumenter:

 

Vedtatt plan

Bestemmelser

Plankart

Saksutredning