2018.01.15 Innspill OFK plan verdiskapning

Oppland Fylkeskommune (OFK) er i gang med en planprosess for områdene Verdiskapning, Kompetanse og Samferdsel. Innenfor verdiskapning har hytteeierene i fylket vært invitert med i en arbeidsgruppe, representert ved Knut Nes fra Valdres Hytteforum. Det endelige utkastet foreligger nå til høring: interesserte kan lese den her, og du kan se vårt innspill her